การติดตั้ง InfoSphere Information Server V9.1


1. ตรวจสอบเครื่อง server กับ prerequisite software ได้ที่ link โดยหลักๆ แล้ว Windows Server 2008 ขึ้นไปสามารถติดตั้งได้ และต้องการ  C++ compiler เพิ่มเติม เช่น Microsoft Visual C++ 2008/2010 Express Edition

2. เตรียมไฟล์สำหรับการติดตั้ง ดังนี้

1. Installation files
  Server: IBM InfoSphere Information Server V9.1.2 Windows 64 Multilingual
  Client: :IBM InfoSphere Information Server V9.1.2 Windows Client Multilingual
 2. License files (Bundle Spec File)
  Server: IBM InfoSphere Information Server for Workgroup Edition V9.1 Bundle Spec File Multiplatform Multilingual
  Client: IBM InfoSphere Information Server v9.1 Client Bundle Spec File Windows Multilingual
3. C++ Compiler
  Download install file ที่ http://go.microsoft.com/?linkid=9709969

เอกสารอ้างอิง

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27035772

Advertisements

ILMT Software Catalog import fails with CODDB2139E code


Please follow below step for increase log file size on DB2 krab.
1. Log on to ILMT-Server with user Administrator and open Command Prompt windows.
2. In Command Prompt windows type db2cmd, then new Command Prompt will popup with title named DB2 CPL – DB2COPY1.
Inline image 1

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจสอบ version ของ DB2


การตรวจสอบ version ของ DB2 บน Windows

1. เรียก command line บน Windows ขึ้นมา

2. พิมพ์ db2level แล้ว enter จะได้ ผลประมาณข้างล่าง
C:\Users\Administrator>db2level
DB21085I Instance "DB2" uses "64" bits and DB2 code release "SQL10010" with
level identifier "0201010E".
Informational tokens are "DB2 v10.1.0.873", "special_29504", "NTX64101_29504"
and Fix Pack "0".
Product is installed at "C:\IBM\SQLLIB" with DB2 Copy Name "DB2COPY".

การตรวจสอบ license Infosphere infomation datastage


ใช้คำสั่ง

LicensingServiceAdmin -user isadmin -password $password -list_features DS

เพื่อดู component ที่ installed และ activated โดยจะได้ผลลัพธ์ตามข้างล่าง

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin>LicensingServiceAdmin -user isadmin -password password_isadmin -list_features
DS
Enabled components:
IBM InfoSphere DataStage
DataStage and QualityStage Administrator
DataStage and QualityStage Director
DataStage and QualityStage Designer
Enabled features:
job-type = DataStage
canvas = Server
canvas = Parallel
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin>LicensingServiceAdmin -user isadmin -password password_isadmin -set_features DS
DS
Enabled components:
IBM InfoSphere DataStage
DataStage and QualityStage Administrator
DataStage and QualityStage Director
DataStage and QualityStage Designer
Enabled features:
job-type = DataStage
canvas = Parallel
canvas = Server
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin>

ที่มา Version 9.1, Version 11.3

[ORACLE] วิธีการ login Oracle database ด้วย sqlplus โดยไม่ใช้ tnsname


โดยปรกติแล้วถ้าเราจะ login Oracle database โดยใช้ sqlplus เราจะใช้คำสั่งประมาณนี้

sqlplus system/Password@xmeta

โดย system คือ username ที่ใช้ login,  Password คือ password ของ user,  xmeta คือ tnsname name นั้นเอง ซึ่งการ login แบบนี้เราจะต้องไปสร้าง tnsname ที่ไฟล์ tnsname.ora (C:\oracle\product\11.2.0\client_1\network\admin) หากเราไม่ต้องการสร้างไฟล์นี้(หรือบางครั้งอาจจะต้อง set system variable TNS_ADMIN เพิ่มเติมด้วย) ให้ลองคำสั่งตามข้างล่าง

sqlplus system@”(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=langisser-pc)(PORT=1521))(CONNECT_DATA =(SID = XMETA)))”

จะเห็นว่าชุดคำสั่งที่ต่อท้ายจาก sqlplus นั้นมีโครงสร้างเหมือนในไฟล์ tnsname.ora ผู้เขียนเข้าใจว่าจริงๆแล้วการที่เราระบุ tns name ลงไปในคำสั่งแรกก็เพื่อที่จะให้ sqlplus เข้าไปอ่านรายละเอียดพวก host, port, SID ที่เรา้ต้องการ connect ดังนั้นหากเราระบุตอนเรียกให้ sqlplus จึงสามารถใช้งานได้เหมือนกัน

สำหรับข้อดีของวิธีการนี้คือ ผมใช้สำหรับการทดสอบ connection แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องไปยุ่งกับ tnsname.org หรือ system variable ว่าจะระบุ path ของ tnsname.ora ถูกหรือไม่ (บางเครื่องมีหลาย home นี่เรียกกันงงเลย)

%d bloggers like this: